TIN TỨC
Trang chủ Tin tức Điều khoản sử dụng
Trang chủ Tin tức Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. Giới Thiệu

1.1 Play Together VNG ("PLAY TOGETHER VNG" hoặc "Sản Phẩm") là tên gọi chính thức của phiên bản Việt hóa của trò chơi điện tử trên mạng Play Togethẻ do HAEGIN sản xuất, được phát hành duy nhất tại Việt Nam bởi Công Ty Cổ Phần VNG ("VNG").
1.2 PLAY TOGETHER VNG là trò chơi điện tử trên mạng dành cho người từ đủ 12 (mười hai) tuổi trở lên (12+); theo quy định của pháp luật Việt Nam, trường hợp Bạn chưa đủ 12 (mười hai) tuổi, Bạn không được phép sử dụng Sản Phẩm này.
1.3 Trước khi sử dụng Sản Phẩm, Bạn cần đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi), đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của VNG, những điều khoản hạn chế đối với quyền lợi của Bạn cũng như những điều khoản riêng biệt khác.
1.4 Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, điều kiện nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn vui lòng không sử dụng PLAY TOGETHER VNG và ngay lập tức đóng, gỡ bỏ hoàn toàn Sản Phẩm ra khỏi thiết bị của Bạn.
1.5 Việc Bạn tham gia, sử dụng PLAY TOGETHER VNG được hiểu là Bạn đồng ý với toàn bộ các điều khoản, điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này, cũng như các điều khoản khác được Điều Khoản Sử Dụng này viện dẫn đến, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

2. Định Nghĩa

Trong phạm vi Điều Khoản Sử Dụng này, các từ, cụm từ viết hoa sẽ được hiểu như định nghĩa dưới đây, trừ khi ngữ cảnh buộc phải hiểu khác đi.
2.1 "Trò Chơi" hoặc "Sản Phẩm": là trò chơi điện tử trên mạng Play Together VNG.
2.2 "Trang Chủ Của Trò Chơi": là https://PlayTogether.vnggames.com/
2.3 "Quy Định Trò Chơi": là các điều khoản, điều kiện được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc các thông báo, tin tức trong Trò Chơi được VNG thông báo trong Trò Chơi và/hoặc tại Trang Chủ Của Trò Chơi.
2.4 "Dữ Liệu": là các nội dung/thông tin được tạo/sinh ra trong quá trình Bạn tham gia, sử dụng Trò Chơi được hệ thống máy chủ (server) của Trò Chơi ghi nhận lại.
2.5 "Thông Tin Cá Nhân": là các thông tin nhằm định danh một cá nhân cụ thể như được ghi nhận tại Điều 4 của Điều Khoản Sử Dụng này.

3. Tài Khoản & Đăng Nhập

Để sử dụng Trò Chơi, Bạn cần phải có tài khoản để đăng nhập vào Trò Chơi. Việc tạo tài khoản và đăng nhập vào Trò Chơi có thể thực hiện thông qua một trong các cách thức sau:

3.1 Sử dụng tài khoản ZingID. Trong trường hợp này, Bạn cần phải có tài khoản ZingID; bên cạnh việc tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn còn phải tuân thủ đầy đủ Quy chế sử dụng ZingID tại đây.
3.2 Sử dụng tài khoản Zalo hoặc tài khoản liên kết (Google, Facebook) (sau đây gọi là "Tài Khoản Liên Kết"). Tùy từng thời điểm, Trò Chơi có thể cho phép Bạn sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập, tuy nhiên Bạn tuân thủ đầy đủ Điều Khoản Sử Dụng này, và điều khoản sử dụng của Zalo hoặc nhà cung cấp dịch vụ nơi Bạn khởi tạo Tài Khoản Liên Kết, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về việc sử dụng các Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập vào Trò Chơi.
3.3 Sử dụng tính năng "Chơi Ngay" của Sản Phẩm trong lần đăng nhập đầu tiên. Trong trường hợp này, tài khoản Trò Chơi của Bạn sẽ gắn liền với thiết bị mà Bạn đang sử dụng để đăng nhập vào Trò Chơi. Bạn có trách nhiệm định danh lại tài khoản của mình bằng cách khai báo các thông tin mà Trò Chơi yêu cầu.
3.4 Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn, VNG khuyến cáo Bạn nên đăng nhập bằng tài khoản ZingID hoặc Tài Khoản Liên Kết khác của chính Bạn. VNG sẽ không thể tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của Bạn trong trường hợp Bạn không thể cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh Bạn là chủ sở hữu của tài khoản.

4. Thu Thập, Sử Dụng & Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

4.1 Theo quy định của pháp luật Việt Nam và để hỗ trợ tốt nhất cho Bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của Bạn trong Trò Chơi, khi Bạn tạo tài khoản sử dụng Sản Phẩm, Bạn cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây:
(a) Họ và tên;
(b) Ngày, tháng, năm sinh;
(c) Địa chỉ đăng ký thường trú;
(d) Số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
(e) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).
4.2 Trường hợp Bạn không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, không đầy đủ các thông tin nêu trên, VNG có quyền (i) từ chối cung cấp dịch vụ cho Bạn; (ii) ngừng cung cấp dịch vụ Trò Chơi cho Bạn hoặc hạn chế hoặc cấm sử dụng một số hoặc toàn bộ tính năng của tài khoản, xóa tài khoản và Dữ Liệu trong Trò Chơi, xóa mọi thông tin liên quan, khóa tài khoản trò chơi; và/hoặc (iii) từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của Bạn liên quan đến Trò Chơi và/hoặc tài khoản của Bạn trong Trò Chơi.
4.3 VNG sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu của Bạn; mặc dù vậy, trong một số trường hợp cần thiết, theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Tòa án, VNG sẽ cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các Cơ quan nêu trên.
4.4 Việc đặt tên tài khoản, tên nhân vật của Bạn trong Trò Chơi cần phải tuân thủ nguyên tắc đặt tên đã được công bố tại đây.
4.5 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, VNG và/hoặc bên thứ ba hợp tác với VNG có thể căn cứ theo các thông tin do Bạn cung cấp để gửi đến Bạn các thông tin quảng cáo, thông tin hoạt động của Trò Chơi thông qua các hình thức như tin nhắn, điện thoại, thư điện tử (email) … hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà Bạn có thể tiếp nhận được thông tin; trong trường hợp này, bên thứ ba hợp tác với VNG (nếu có) cũng có nghĩa vụ bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Bạn như VNG.
4.6 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp vào tài khoản ngoài ý muốn (như bị hack), Bạn sẽ không tiết lộ (bất kể là vô tình hay hữu ý) thông tin về tài khoản, mật khẩu của Bạn trong Trò Chơi cho bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả những người thân thích của Bạn; đồng thời, áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm bảo mật tài khoản của Bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bạn nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Bạn, Bạn có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu và/hoặc (ii) thông báo cho VNG và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Bạn theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của VNG.
4.7 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để tăng cường mức độ bảo mật, an toàn của dịch vụ, VNG có quyền áp dụng một hoặc một vài biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh Trò Chơi; mặc dù vậy, việc áp dụng các biện pháp nêu trên không được là sự đảm bảo rằng tài khoản của Bạn không bị mất, bị hack và VNG được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm bởi các trường hợp này.
4.8 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống, trường hợp Bạn không đăng nhập, sử dụng tài khoản Trò Chơi trong vòng sáu (6) tháng kể từ lần đăng nhập cuối cùng, VNG có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa toàn bộ tài khoản của Bạn trong Trò Chơi cùng với toàn bộ Dữ Liệu của Bạn.
4.9 Để VNG có thể phục vụ Bạn tốt nhất, Bạn theo đây đồng ý, cho phép không hủy ngang rằng VNG có quyền thông qua Trò Chơi để thu thập thông tin về thiết bị và/hoặc các ứng dụng trên thiết bị của Bạn, kể cả việc gửi đến thiết bị của Bạn các phần mềm, ứng dụng nhằm thu thập một số thông tin kỹ thuật được chứa đựng trong thiết bị của Bạn. VNG sẽ bảo mật toàn bộ các thông tin này theo đúng Chính sách bảo mật của VNG.

5. Dịch Vụ Trò Chơi

5.1 Khi Bạn đã đồng ý và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và Quy Định Trò Chơi, VNG cấp cho Bạn quyền không độc quyền để sử dụng các dịch vụ và tính năng của Trò Chơi cho mục đích cá nhân, không thể chuyển giao, chuyển nhượng và thương mại hóa.
5.2 Ngoài việc sử dụng Trò Chơi được cấp cho Bạn như Điều 5.1, VNG bảo lưu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, mã nguồn Sản Phẩm, hình ảnh, tính năng, âm nhạc … trong Trò Chơi cùng với các quyền khác liên quan đến Trò Chơi và Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào khác ngoài các quyền đã nêu tại khoản 5.1 Điều 5 nếu không được VNG đồng ý trước bằng văn bản.
5.3 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:
(a) Trong quá trình vận hành và cung ứng Sản Phẩm, để phục vụ khách hàng tốt nhất, VNG có quyền cập nhật, bổ sung, thay đổi, xóa, loại bỏ một hoặc một vài tính năng, giao diện, chức năng của Trò Chơi mà không phải báo trước đến Bạn. Trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng Trò Chơi được xem là Bạn đã đồng ý với toàn bộ sự thay đổi này của Trò Chơi; trường hợp Bạn không đồng ý, Bạn cần ngay lập tức ngưng sử dụng Trò Chơi, không đăng nhập trở lại vào Trò Chơi và gỡ bỏ Trò Chơi hoàn toàn ra khỏi thiết bị của Bạn, trong trường hợp này, VNG sẽ có không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với tài khoản và Dữ Liệu của Bạn trong Trò Chơi.
(b) Để đảm bảo tốc độ, sự trải nghiệm của Bạn trong Trò Chơi, VNG có quyền định kỳ hoặc tại bất kỳ thời điểm nào hợp lý thực hiện xóa Dữ Liệu cũ lưu trữ trên máy chủ Trò Chơi.
(c) VNG sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm hỗ trợ Bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Sản Phẩm; mặc dù vậy, trong một số trường hợp ngoài ý muốn, Trò Chơi có thể (i) bị gián đoạn cung cấp, (ii) bị lỗi (bug), (iii) bị mất hoặc trùng lặp một số thông tin, tính năng của Trò Chơi và/hoặc tài khoản của Bạn, trong trường hợp này, VNG sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết (trong khả năng cho phép) trong thời gian hợp lý để khắc phục và Bạn đồng ý miễn trừ cho VNG mọi trách nhiệm liên quan.
(d) Toàn bộ thông tin kỹ thuật, thông tin về tính năng, công thức, giải pháp kỹ thuật của Trò Chơi đều là thông tin mật; vì vậy, VNG không có nghĩa vụ cung cấp cho Bạn bất kỳ thông tin nào nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào.
(e) Để cung cấp dịch vụ Trò Chơi đến Bạn tốt nhất và không ngừng cải thiện, VNG có quyền điều chỉnh, cập nhật hoặc tối ưu hóa như thiết lập các trị số liên quan và/hoặc tính năng của các đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Trò Chơi mà Bạn đã có hoặc đang sử dụng mà không cần báo trước hoặc cần sự đồng ý của Bạn và Bạn sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của VNG.
(f) Trò Chơi được cung cấp cho Bạn với mục đích giải trí cùng với các trải nghiệm (nhằm giải trí) của Bạn trong Trò Chơi; tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, toàn bộ các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng và Point trong Trò Chơi không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài Trò Chơi; vì vậy, trường hợp tài khoản Trò Chơi của Bạn bị xóa và/hoặc Trò Chơi bị tạm ngưng hoặc ngưng cung cấp hoàn toàn (vì bất kỳ lý do nào), toàn bộ đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng, Point nêu trên cũng sẽ không còn giá trị sử dụng và sẽ bị xóa ngay sau khi được hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật (nếu có) và VNG không có nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường bất kỳ khoản tiền mặt hay hiện vật, hiện kim nào cho Bạn; mặc dù vậy, VNG sẽ nỗ lực thông báo trước đến Bạn trong một khoảng thời gian hợp lý và có phương án để đảm bảo quyền lợi của Bạn theo đúng quy định pháp luật.
(g) Các chương trình khuyến mại, sự kiện trong Trò Chơi sẽ chỉ được thông báo chính thức trên Trang Chủ Của Trò Chơi và/hoặc thông báo bằng hệ thống trong Trò Chơi; vì vậy, đối với những thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại, lời chào mời không xuất phát từ những nguồn chính thống nêu đều có thể nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản của Bạn và VNG không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Bạn trong trường hợp này.
(h) VNG chỉ chấp nhận việc thanh toán qua kênh thanh toán của VNG hoặc kênh thanh toán do đối tác của VNG cung cấp được giới thiệu, công bố trong Trò Chơi và/hoặc tại Trang Chủ Của Trò Chơi; trường hợp Bạn sử dụng các kênh thanh toán khác thì VNG sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn. Mặc dù vậy, trong bất kỳ trường hợp nào sau khi Bạn thanh toán thành công, VNG đã ghi nhận số đơn vị quy đổi tương ứng vào tài khoản của Bạn trong Trò Chơi nhưng sau đó bị đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán yêu cầu hoàn tiền (do có yêu cầu, khiếu nại từ chủ thẻ) thì VNG buộc phải thực hiện yêu cầu hoàn tiền này theo các quy định liên quan và sẽ khấu trừ tương ứng vào tài khoản của Bạn, và các lợi ích khác mà Bạn có được từ lần thanh toán đó, trường hợp lần khấu trừ đó không đủ (do Bạn đã sử dụng) thì VNG có quyền khấu trừ vào các lần tiếp theo và/hoặc thu hồi vật phẩm ảo mà Bạn dùng đơn vị quy đổi để có được. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tùy mức độ vi phạm, Bạn có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn liên quan đến hành vi này.

6. Hành Vi Vi Phạm & Biện Pháp Xử Lý

6.1 Bên cạnh việc tuân thủ các Quy Định Trò Chơi, Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:
(a) Lợi dụng việc sử dụng Trò Chơi để:
(i) Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
(ii) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
(iii) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;
(iv) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
(v) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ trong Trò Chơi, đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
(vi) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
(b) Thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của VNG và Nhà phát triển đối với với Sản Phẩm dưới đây:
(i) Xóa các thông tin liên quan đến bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trên Sản Phẩm;
(ii) Chỉnh sửa, đảo ngược mã, biên tập lại mã của Sản Phẩm hoặc dùng các cách thức khác để phát hiện mã nguồn gốc của Sản Phẩm;
(iii) Rà soát (scan), kiểm tra, kiểm thử để phát hiện hay tìm kiếm lỗi (bug) hoặc điểm yếu tồn tại của Sản Phẩm cho mục đích bất chính;
(iv) Tiến hành sao chép, chỉnh sửa, thêm, bớt, thay đổi tính năng hoặc hiệu quả vận hành của Sản Phẩm đối với dữ liệu sinh ra và lưu trữ tại bất kỳ điểm nào trong quá trình vận hành Sản Phẩm hoặc dữ liệu tương tác của máy chủ (server) và máy trạm (client) trong quá trình vận hành Sản Phẩm và dữ liệu hệ thống cần thiết để vận hành Sản Phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở plug-in, auto hoặc hệ thống liên quan khác kết nối với các công cụ của bên thứ ba khi chưa được VNG cho phép, đồng ý trước bằng văn bản;
(v) Sử dụng, cho thuê, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, liên kết, chuyển tải, biên tập, xuất bản hay tạo các website, microsite … đối với các nội dung sở hữu trí tuệ mà VNG sở hữu hoặc được độc quyền sử dụng, phân phối, phát hành;
(vi) Tạo các website, microsite liên quan đến Sản Phẩm hoặc tương tự hoặc hoàn toàn giống với Sản Phẩm.
(c) Liên quan đến vận hành, sử dụng Trò Chơi:
(i) Sử dụng trái phép tài khoản, mật khẩu của người chơi khác.
(ii) Thực hiện việc mua bán, trao đổi đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Trò Chơi hoặc tài khoản Trò Chơi giữa người chơi với nhau bằng tiền, hiện vật hay hiện kim.
(iii) Phá vỡ tính công bằng trong Trò Chơi bằng việc (i) lợi dụng - bất kể là vô tình hay hữu ý - (các) lỗi trong Trò Chơi, thiếu sót trong kịch bản, thiết kế của Trò Chơi nhằm mục đích gian lận hay bất kỳ hành vi nào vi phạm Quy Định Trò Chơi; (ii) sử dụng phần mềm, ứng dụng và/hoặc thiết bị thứ ba để can thiệp vào Trò Chơi và/hoặc hệ thống máy chủ của Trò Chơi và/hoặc (iii) bất kỳ hành vi nào nhằm giành được lợi thế nhiều hơn so với người chơi khác trái với Quy Định Trò Chơi.
(iv) Đầu cơ, trục lợi các đơn vị ảo, vật phẩm ảo trong Trò Chơi và/hoặc sử dụng các đơn vị ảo, vật phẩm ảo được tạo ra trái với Quy Định Trò Chơi.
(v) Bằng cách này hay cách khác để gian lận, không tuân thủ Quy Định Trò Chơi nhằm thu lợi bất chính.
(vi) Bàn luận hoặc thể hiện quan điểm chính trị, tôn giáo, sắc tộc trong Trò Chơi.
(vii) Nói tục, chửi bậy và/hoặc có hành vi, lời nói xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào bất kể là trong Trò Chơi hay ngoài Trò Chơi.
(viii) Thực hiện các hành vi dụ dỗ, lôi kéo, hứa hẹn với người chơi khác nhằm mục đích lừa đảo.
(ix) Mạo nhận hay cố ý làm người khác lầm tưởng Bạn là một người chơi khác và/hoặc người khác không phải là Bạn trong Trò Chơi.
(x) Mạo nhận hay cố ý làm cho người khác lầm tưởng Bạn là nhân viên, người lao động hay cộng tác viên của VNG.
(xi) Có bất kỳ hành vi, lời nói, cử chỉ hay thái độ làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu của Trò Chơi và/hoặc VNG.
(xii) Thực hiện các hành vi gây rối, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở hay bất kỳ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nào VNG và/hoặc các đơn vị liên kết với VNG.
(xiii) Có bất kỳ lời nói, cử chỉ hay hành động nào xâm phạm đến thân thể, uy tín, danh dự, nhân phẩm hay đe dọa nhân viên, người lao động (bất kể là nhân viên thời vụ, cộng tác viên hay nhân viên chính thức) của VNG.
(xiv) Các hành vi khác (i) vi phạm pháp luật; (ii) trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; (iii) trái với quy tắc hành xử thông thường của cộng đồng người sử dụng trò chơi điện tử trên mạng và/hoặc của ngành giải trí trực tuyến.
6.2 Đối với các hành vi vi phạm Quy Định Trò Chơi, VNG có quyền tự mình và/hoặc thông qua hệ thống, tính năng của Trò Chơi để xử lý các hành vi vi phạm; tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo một hoặc một vài hình thức sau:
(a) Nhắc nhở: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm lần đầu và gây ít ảnh hưởng đến Trò Chơi và/hoặc người chơi khác.
(b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm đã bị nhắc nhở nhưng không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
(c) Khấu trừ và/hoặc xóa đơn vị ảo, vật phẩm ảo trong trò chơi: Áp dụng đối với các hành vi đã bị Cảnh cáo mà không khắc phục và/hoặc tái phạm VÀ/HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (iii), (iv), (v) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
(d) Khóa tài khoản có thời hạn (thời hạn cụ thể sẽ tùy thuộc vào hành vi, mức độ vi phạm): Áp dụng đối với các hành vi đã bị Cảnh cáo VÀ/HOẶC đã bị xử lý theo quy định tại điểm (c) khoản 6.2 Điều này mà không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (xii), (xiii) điểm (c) khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
(e) Khóa tài khoản vĩnh viễn: Áp dụng đối với các hành vi đã bị xử lý theo quy định tại điểm (d) khoản 6.2 Điều này mà không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các điểm (a), (b), tiểu mục (i), (ii), (xiv) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
(f) Chuyển hồ sơ đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm hay khởi tố hình sự: Áp dụng cho tất cả các hành vi vi phạm khi có dấu hiệu hình sự.
Mặc dù đã có quy định cụ thể ở trên, trong một số trường hợp đặc biệt, VNG có quyền áp dụng bổ sung hoặc áp dụng đồng thời các biện pháp xử lý nhằm mục đích răn đe và/hoặc đảm bảo môi trường Trò Chơi lành mạnh, công bằng.
6.3 Trường hợp VNG phát hiện và/hoặc được nhận khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc vi phạm Quy Định Trò Chơi của Bạn và/hoặc tài khoản trong Trò Chơi của Bạn thì tùy theo hành vi và mức độ vi phạm mà VNG có toàn quyền xử lý theo Quy Định Trò Chơi; đồng thời, VNG có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) công bố tên tài khoản của Bạn, hình thức xử lý lên Trang Chủ Của Trò Chơi, thông báo bên trong Trò Chơi cho những người chơi khác và/hoặc các kênh thông tin khác mà VNG có thể tiếp cận, thông tin đến những người chơi khác của Trò Chơi.

7. Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Liên Quan Đến Trò Chơi

7.1 Mọi khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Trò Chơi sẽ chỉ được VNG tiếp nhận và phản hồi qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến (online) (i) trong Trò Chơi hoặc (ii) tại trang http://hotro.zing.vn/ hoặc (iii) số điện thoại hotline 1900561558 và theo đúng Quy trình Chăm sóc và phản hồi khách hàng của VNG tại thời điểm tiếp nhận khiếu nại.
7.2 Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Trò Chơi, tài khoản của Bạn cần phải là tài khoản đã được định danh đầy đủ để VNG có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với Bạn. Trường hợp tài khoản của Bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc VNG có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin Bạn cung cấp là không chính xác thì VNG có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bạn đến khi Bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.
7.3 Bạn đồng ý rằng, phản hồi của VNG về các khiếu nại, tố cáo của Bạn thông qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến là quyết định cuối cùng và chính thức của VNG theo đúng quy định của Luật Giao Dịch Điện Tử 2005.

8. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

8.1 Toàn bộ Trò Chơi và các tài liệu liên quan là tài sản sở hữu trí tuệ của VNG và Nhà phát triển của Trò Chơi, do đó khi VNG cấp quyền cho Bạn sử dụng dịch vụ Trò Chơi như đã nêu tại Điều 5.1, Bạn hiểu rằng, Bạn chỉ được tải gói cài đặt sản phẩm về thiết bị của mình, cài đặt và sử dụng mà không thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm thay đổi tình trạng của Sản Phẩm.
8.2 Toàn bộ Dữ Liệu sinh ra trong quá trình Bạn sử dụng Trò Chơi đều thuộc quyền sở hữu duy nhất của VNG; theo đó, VNG được toàn quyền lưu trữ, sử dụng, xử lý các Dữ Liệu này.

9. Tuân Thủ Pháp Luật

9.1 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, Bạn sẽ (i) tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Trò Chơi, (ii) tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật nơi Bạn truy cập, sử dụng Trò Chơi hoặc pháp luật của quốc gia mà Bạn mang quốc tịch và (iii) tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi mà Bạn truy cập, sử dụng Trò Chơi và đảm bảo VNG sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
9.2 Trường hợp VNG nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hay yêu cầu nào liên quan đến việc Bạn không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và/hoặc VNG có cơ sở để suy đoán hợp lý dựa trên các thông tin mà VNG có được thì VNG có quyền (i) ngưng cung cấp dịch vụ Trò Chơi cho Bạn mà không phải báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn và/hoặc (ii) chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng Trò Chơi.

10. Luật Áp Dụng

Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng.

11. Sửa Đổi Điều Khoản Sử Dụng Và Hiệu Lực

11.1 Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ và thay thế cho tất cả các Điều Khoản Sử Dụng trước đó liên quan đến Trò Chơi.
11.2 Bạn đồng ý rằng, VNG có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần có sự đồng ý trước của Bạn. Trường hợp Bạn không đồng ý với các điểm sửa đổi, bổ sung, Bạn có quyền chấm dứt sử dụng Trò Chơi trước khi các điểm sửa đổi, bổ sung có hiệu lực; trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng Trò Chơi thì sẽ được hiểu là Bạn đã đồng ý với toàn bộ các điểm sửa đổi, bổ sung đó.
11.3 Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng này với Quy chế sử dụng ZingID và/hoặc Thỏa thuận sử dụng của các Tài Khoản Liên Kết thì quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng.
11.4 Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng này với các Thông báo chính thức của VNG thì nội dung của Thông báo chính thức đó được ưu tiên áp dụng trước.

12. Điều Khoản Còn Lại

12.1 Việc một hoặc một vài điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Bạn với VNG.
12.2 Việc VNG không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, hay biện pháp xử lý nào theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này hay Quy Định Trò Chơi không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp xử lý nào trong Điều Khoản Sử Dụng này và việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp xử lý khác quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ZING ID

Điều 1. Giới Thiệu

1. Điều Khoản Sử Dụng Zing ID này là thỏa thuận giữa Bạn và VNG liên quan đến việc sử dụng Tài khoản Zing ID và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của VNG ("Dịch Vụ").
2. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ của VNG, Bạn được xem là đã đồng ý với các Điều khoản này và Chính sách bảo mật thông tin của VNG; vì vậy, Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này, đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của VNG. Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào thì Bạn vui lòng ngừng truy cập, tải xuống hay cố gắng sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào của VNG.
3. Các Dịch Vụ của VNG rất đa dạng và đối với dịch vụ cụ thể (mà Bạn lựa chọn sử dụng) có thể áp dụng các điều khoản dịch vụ bổ sung và/hoặc yêu cầu áp dụng điều khoản sử dụng riêng biệt (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi để sử dụng Dịch Vụ); trong trường hợp này, các điều khoản bổ sung và hoặc điều khoản sử dụng riêng biệt của các Dịch Vụ đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của Bạn với VNG nếu Bạn sử dụng các Dịch Vụ đó.
4. Các Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn có thể được cung cấp bởi chính VNG và/hoặc Công ty con, Công ty liên kết với VNG ("Công Ty Liên Kết"), tùy từng trường hợp cụ thể; trong trường hợp Dịch Vụ được cung cấp bởi Công Ty Liên Kết với VNG thì Điều Khoản Sử Dụng này cũng sẽ được áp dụng giữa Bạn và Công Ty Liên Kết cung ứng Dịch Vụ đó.


Điều 2. Các Khái Niệm Và Định Nghĩa

1. "Điều Khoản Sử Dụng": là Điều Khoản Sử Dụng Zing ID này và các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.
2. "ZingID": là tài khoản Zing ID được Bạn đăng ký, quản lý để dụng (các) Dịch Vụ của VNG và/hoặc Công Ty Liên Kết với VNG.
3. "Thông Tin Cá Nhân": là các thông tin nhằm định danh một cá nhân cụ thể như được quy định tại khoản 4.4, Điều 4 của Điều Khoản Sử Dụng này.
4. "Dữ Liệu": là các nội dung/thông tin được tạo/sinh ra trong quá trình Bạn tham gia, sử dụng Dịch Vụ của VNG và/hoặc Công Ty Liên Kết với VNG thông qua việc đăng nhập bằng ZingID và được hệ thống máy chủ (server) của VNG ghi nhận lại.


Điều 3. Yêu Cầu Về Độ Tuổi

1. Để tự mình khởi tạo tài khoản ZingID và sử dụng các Dịch Vụ của VNG, Bạn phải đảm bảo rằng, Bạn đã đủ mười lăm (15) tuổi. Trường hợp Bạn chưa đủ tuổi theo quy định, Bạn cần phải được người đại diện theo pháp luật của Bạn (có thể là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp) cho phép đăng ký và sử dụng tài khoản ZingID; Bạn cần yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Bạn cùng đọc và đồng ý với các điều khoản này.
2. Trường hợp Bạn là người đại diện theo pháp luật và Bạn cho phép con / người được giám hộ của mình khởi tạo, sử dụng tài khoản ZingID và/hoặc các Dịch Vụ của VNG thì Bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với các hành động, hoạt động của con / người được giám hộ của Bạn trong các Dịch Vụ đó.
3. Các Dịch Vụ của VNG có thể có các yêu cầu khác nhau về độ tuổi để sử dụng để tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, ví dụ như: dịch vụ dành cho mọi lứa tuổi, dịch vụ dành cho người từ đủ mười hai (12) tuổi trở lên và dịch vụ dành cho người từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên và/hoặc yêu cầu về thời gian sử dụng dịch vụ cho lứa tuổi (ví dụ: người chơi dưới mười tám (18) tuổi không được chơi các trò chơi điện tử G1 quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày); vì vậy, để sử dụng các dịch vụ này, Bạn cần xem xét các khuyến cáo về độ tuổi sử dụng của dịch vụ, thời gian được phép sử dụng dịch vụ và đảm bảo Bạn hoặc con/người được giám hộ của Bạn đủ tuổi theo khuyến cáo từ dịch vụ được cung cấp. VNG có quyền từ chối cung ứng dịch vụ cho Bạn tại bất kỳ thời điểm nào nếu Bạn hoặc con/người được giám hộ của Bạn chưa đáp ứng yêu cầu về độ tuổi hoặc sử dụng dịch vụ quá thời gian theo quy định.


Điều 4. Đăng Ký ZingID

1. Để đăng ký, khởi tạo ZingID, Bạn cần tạo "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu" trên hệ thống của VNG.
2. Việc lựa chọn Tên Đăng Nhập là quyền của Bạn; tuy nhiên, Tên Đăng Nhập của mà Bạn lựa chọn phải đảm bảo:
Không trùng lặp với các Tên Đăng Nhập đã được đăng ký trước đó; VNG sẽ có thông báo khi Tên Đăng Nhập mà Bạn lựa chọn bị trùng;
Không trùng hoặc gây liên tưởng đến (i) tên quốc gia; (ii) tên của các vĩ nhân, anh hùng dân tộc; (iii) tên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước các thời kỳ;
Không chứa các ký tự, nội dung liên quan đến tôn giáo, chính trị, khiêu dâm, các nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc thuần phong mỹ tục của người Việt Nam;
Không chứa các ký tự, nội dung xúc phạm, khích bác, gây rối đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;
Không chứa các ký tự, nội dung gây hiểu nhầm rằng, tài khoản ZingID đó là tài khoản quản trị, hoặc do VNG và/hoặc Công Ty Liên Kết khởi tạo để quản trị và/hoặc hỗ trợ người sử dụng.
3. Mật khẩu là "chìa khóa" để đăng nhập vào tài khoản của Bạn; vì vậy, Bạn có trách nhiệm lưu trữ, bảo mật thông tin mật khẩu của Bạn và không chia sẻ thông tin mật khẩu cho bất kỳ ai. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Bạn nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Bạn, Bạn có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu và/hoặc (ii) thông báo cho VNG và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Bạn theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của VNG. VNG theo đây được bảo lưu và miễn trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào (nếu có) của Bạn nếu mật khẩu của Bạn bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào.
4. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bạn cần cung cấp các thông tin sau để có thể sử dụng các Dịch Vụ của VNG và/hoặc Công Ty Liên Kết với VNG:
Họ và tên;
Ngày tháng năm sinh;
Số CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
Địa chỉ liên hệ;
Thư điện tử (email);
Số điện thoại liên hệ (nếu có).
5. Trường hợp Bạn chưa đủ mười bốn (14) tuổi và chưa có CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu thì người đại diện theo pháp luật của Bạn phải quyết định việc thực hiện đăng ký thông tin cá nhân của chính người đại diện theo pháp luật của Bạn để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này.
6. Trường hợp Bạn không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác các thông tin nêu trên có thể hạn chế việc tiếp cận, sử dụng Dịch Vụ hay đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn. Trong một số trường hợp cụ thể, VNG có thể tạm ngưng cung ứng Dịch Vụ cho Bạn mà không cần báo trước cho đến khi nhận được đầy đủ, chính xác các thông tin nêu trên theo đúng quy định.
7. Nhằm đảm bảo Thông Tin Cá Nhân được Bạn cung cấp luôn được cập nhật chính xác, đầy đủ, hệ thống của VNG cho phép Bạn cập nhật Thông Tin Cá Nhân tại bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của Bạn. Tùy từng thời điểm, loại thông tin được cập nhật và phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của dịch vụ, hệ thống kỹ thuật và chính sách của VNG; việc cập nhật Thông Tin Cá Nhân này có thể có hiệu lực ngay lập tức hoặc được áp dụng thời gian chờ (nếu thời gian chờ được áp dụng), VNG sẽ có thông báo cụ thể đến Bạn khi Bạn thực hiện cập nhật thông tin. Bạn cần lưu ý rằng, khi tiếp nhận, giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hay yêu cầu hỗ trợ nào từ Bạn, VNG sẽ căn cứ vào Thông Tin Cá Nhân của Bạn được cập nhật tại lần gần nhất và đã được ghi nhận trên hệ thống của VNG (trường hợp áp dụng thời gian chờ thì thông tin được Bạn cập nhật có thể sẽ chưa được ghi nhận khi chưa kết thúc thời gian chờ) để xác định chủ tài khoản ZingID, các Thông Tin Cá Nhân được Bạn cung cấp trước đó sẽ không còn giá trị sử dụng.
8. Việc đăng ký, khởi tạo tài khoản ZingID, tùy từng thời điểm, có thể thực hiện bằng cách sử dụng các tài khoản mạng xã hội, OTT khác như tài khoản Facebook, Google, Yahoo, Zalo … Tuy nhiên, Bạn cần lưu ý rằng, trường hợp Bạn bị mất, bị thu hồi hay gặp bất kỳ vấn đề đăng nhập nào đối với tài khoản mạng xã hội, OTT sử dụng để tạo tài khoản ZingID thì Bạn cũng sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản ZingID được; trong trường hợp này, Bạn cần liên hệ với chính các đơn vị, doanh nghiệp quản lý mạng xã hội, OTT để được hỗ trợ xử lý.
9. Việc Bạn sử dụng các tài khoản mạng xã hội, OTT (“Tài Khoản Liên Kết”) để đăng ký, khởi tạo ZingID như quy định tại khoản 4.8 nêu trên được xem là Bạn đã đồng ý cấp cho VNG và/hoặc Công Ty Liên Kết với VNG quyền sử dụng các thông tin của Tài Khoản Liên Kết để khởi tạo tài khoản ZingID; mặc dù vậy, việc Bạn sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng ký, khởi tạo ZingID như đã nêu trên không miễn trừ nghĩa vụ cung cấp thông tin của Bạn theo quy định tại Điều này.


Điều 5. Sử Dụng ZingID

1. Việc sử dụng ZingID phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, các quy định cụ thể của các Dịch Vụ cụ thể mà Bạn lựa chọn sử dụng.
2. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hành động được thực hiện từ/bởi tài khoản ZingID của Bạn, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật tài khoản ZingID của Bạn.
3. Việc sử dụng tài khoản ZingID của Bạn phải đảm bảo (i) tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; (ii) không vi phạm Các Hành Vi Bị Cấm (như được quy định tại Điều 7 dưới đây); (iii) tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ; (iv) không lạm dụng hoặc làm hại người khác (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó) – ví dụ như: đưa ra các thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối; (v) không gây hại, can thiệp hay làm gián đoạn các Dịch Vụ.
4. Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tại khoản 5.3 nêu trên, VNG có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để hạn chế, cảnh báo các nội dung vi phạm (ví dụ như bộ lọc từ) và có thể ngay lập tức xóa bỏ các nội dung vi phạm của Bạn mà không cần báo trước.
5. Trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này, đặc biệt là vi phạm Các Hành Vi Bị Cấm và/hoặc các quy định tại khoản 5.3 nêu trên thì VNG có quyền ngay lập tức khóa tài khoản ZingID của Bạn và ngừng cung cấp bất kỳ và toàn bộ Dịch Vụ cho Bạn mà không phải bồi thường hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn.
6. Trường hợp Bạn không đăng nhập, sử dụng tài khoản ZingID trong vòng sáu (6) tháng liên tục (kể từ lần đăng nhập cuối cùng) thì VNG có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) khóa tài khoản ZingID, Dữ Liệu của Bạn; điều này đồng nghĩa với việc (i) Bạn sẽ không thể sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào mà Bạn đăng nhập bằng tài khoản ZingID; và (ii) toàn bộ các đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng … trong các Dịch Vụ đó sẽ bị xóa bỏ. Trong trường hợp này Bạn đồng ý rằng, VNG sẽ không phải bồi thường hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn.


Điều 6. Thu Thập, Sử Dụng Và Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

1. Theo quy định của pháp luật Việt Nam và nhằm tối ưu hóa Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn, VNG sẽ thực hiện thu thập và lưu trữ (i) toàn bộ Thông Tin Cá Nhân của Bạn; (ii) các thông tin, hành động của Bạn trong quá trình sử dụng ZingID và/hoặc các Dich Vụ (ví dụ như: thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP, vị trí đăng nhập); (iii) các thông tin liên quan đến thanh toán; (iv) các thông tin, nội dung mà Bạn gửi, nhận, chia sẻ trong quá trình sử dụng ZingID và/hoặc Dịch Vụ (ví dụ: log chat, thông tin nhật ký được Bạn đăng tải); (v) thông tin về thiết bị mà Bạn dùng để sử dụng dịch vụ của VNG; và (vi) các thông tin khác, tùy từng thời điểm và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, toàn bộ Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn sẽ được lưu trữ tối thiểu hai (2) năm kể từ thời điểm Bạn cung cấp thông tin và/hoặc tạo ra dữ liệu. Thời gian lưu trữ thực tế Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn có thể sẽ lâu hơn, tùy thuộc vào khả năng và mức độ đáp ứng về cơ sở hạ tầng của VNG. Bạn có quyền yêu cầu xóa toàn bộ Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn theo đúng quy định tại Chính sách bảo mật thông tin của VNG.
3. Bạn theo đây đồng ý và chấp thuận không hủy ngang rằng, VNG có quyền sử dụng các thông tin nêu trên để gửi đến Bạn các tin nhắn, thư điện tử (email), gọi điện thoại và/hoặc liên hệ với Bạn theo bất kỳ cách thức nào mà VNG lựa chọn sử dụng nhằm (i) hỗ trợ, cung ứng các Dịch Vụ tốt nhất cho Bạn (ví dụ: tin nhắn xác thực tài khoản, hỗ trợ lấy lại mật khẩu …); (ii) duy trì và cải thiện Dịch Vụ; (iii) phát triển các dịch vụ mới, (iv) gửi đến Bạn các thông tin, nội dung nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá các dịch vụ của VNG và/hoặc Công Ty Liên Kết với VNG; (v) phân tích, đo lường hiệu quả các Dịch Vụ mà Bạn sử dụng; (vi) liên hệ trực tiếp với Bạn để nhằm mục đích chăm sóc khách hàng, xác thực thông tin và các mục đích khác.
4. Các thông tin, Dữ Liệu của Bạn được VNG thu thập và lưu trữ sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi của VNG Group (bao gồm VNG và các Công Ty Liên Kết với VNG). VNG sẽ không chia sẻ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp như được quy định tại khoản 6.5 dưới đây.
5. VNG sẽ cung cấp, chia sẻ các Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu và/hoặc các thông tin khác của Bạn mà VNG lưu trữ trong các trường hợp sau đây:
(a) Được sự đồng ý của Bạn (ví dụ: Bạn sử dụng ZingID để đăng nhập, sử dụng các dịch vụ ngoài VNG Group và Bạn đồng ý cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các đơn vị, tổ chức cung ứng dịch vụ đó);
(b) Theo yêu cầu của Tòa án và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc VNG chủ động cung cấp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp việc sử dụng tài khoản ZingID và/hoặc Dịch Vụ của Bạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
6. VNG sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) mã hóa thông tin theo tiêu chuẩn phù hợp; (ii) thiết lập các hệ thống tường lửa để ngăn chặn việc xâm nhập trái phép; (iii) sử dụng dịch vụ máy chủ, chỗ đặt máy chủ tại các đơn vị, doanh nghiệp có tiêu chuẩn bảo mật cao.


Điều 7. Các Hành Vi Bị Cấm

1. Lợi dụng việc sử dụng tài khoản ZingID và/hoặc Dịch Vụ nhằm mục đích:
(a) Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
(b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
(c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
(d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
(e) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm và/hoặc quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ khác mà chưa được VNG chấp thuận;
(f) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
(g) Đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;
(h) Thực hiện hoặc nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
2. Cản trở việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các Dịch Vụ của người khác.
3. Cản trở hoạt động, xâm nhập hoặc cố gắng xâm nhập trái phép vào hệ thống máy chủ của VNG.
4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của người khác; chia sẻ trái phép thông tin riêng, thông tin cá nhân của người khác.
5. Tạo đường dẫn đến các website, ứng dụng trái phép, vi phạm pháp luật; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
6. Mua, bán đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng giữa những người sử dụng Dịch Vụ với nhau;
7. Mua, bán, trao đổi (kể cả tặng, cho) tài khoản ZingID;
8. Thực hiện các hành vi (nhằm) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác;
9. Mạo danh hoặc làm cho người khác hiểu nhầm rằng Bạn là nhân viên, cộng tác viên của VNG.


Điều 8. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

1. Một số Dịch Vụ của VNG cho phép bạn chia sẻ các nội dung thông qua hệ thống của VNG; đối với các nội dung này, Bạn cam đoan và đảm bảo rằng, Bạn là chủ sở hữu hợp pháp, duy nhất của nội dung này, trường hợp (các) nội dung mà Bạn chia sẻ có đồng sở hữu thì Bạn đảm bảo rằng, Bạn đã được (các) đồng sở hữu này đồng ý và cấp quyền đầy đủ cho Bạn.
2. Đối với các nội dung được Bạn chia sẻ thông qua hệ thống của VNG, Bạn theo đây đồng ý không hủy ngang, cấp cho VNG và Công Ty Liên Kết với VNG quyền không độc quyền, vĩnh viễn, hoàn toàn miễn phí, và trên phạm vi toàn cầu để (i) lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, truyền đạt và sử dụng nội dung của Bạn; (ii) xuất bản, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai nội dung của Bạn nếu Bạn đã cho phép nội dung đó hiển thị cho người khác; (iii) chỉnh sửa và tạo tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung của Bạn (ví dụ: định dạng lại hoặc dịch nội dung sang ngôn ngữ khác).
3. Đối với các Dịch Vụ được VNG và/hoặc Công Ty Liên Kết với VNG cung cấp cho Bạn, VNG theo đây cấp cho Bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, không thể chuyển nhượng và không được thương mại hóa để sử dụng các Dịch Vụ của VNG và/hoặc Công Ty Liên Kết với VNG.
4. Ngoài quyền sử dụng Dịch Vụ như đã được cấp cho Bạn theo quy định tại khoản 8.3 nêu trên, VNG bảo lưu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, mã nguồn sản phẩm, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc … trong các Dịch Vụ cùng với các quyền khác liên quan đến Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn.


Điều 9. Giới Hạn Trách Nhiệm Và Từ Chối Đảm Bảo

1. VNG cam kết sẽ cung cấp các Dịch Vụ đến Bạn trong giới hạn trình độ chuyên môn và mức độ cẩn trọng hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.
2. Để tăng cường mức độ bảo mật, an toàn của Dịch Vụ, VNG sẽ áp dụng một hoặc một vài biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh Dịch Vụ; mặc dù vậy, việc áp dụng các biện pháp nêu trên không được là sự đảm bảo rằng tài khoản của Bạn không bị mất, bị hack và VNG được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm bởi các trường hợp này.
3. VNG sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm hỗ trợ Bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Dịch Vụ; mặc dù vậy, trong một số trường hợp ngoài ý muốn, Dịch Vụ có thể (i) bị gián đoạn cung cấp, (ii) bị lỗi (bug), (iii) bị mất hoặc trùng lặp một số thông tin, tính năng của Dịch Vụ và/hoặc tài khoản ZingID của Bạn; trong trường hợp này, VNG sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết (trong khả năng cho phép) và trong thời gian hợp lý để khắc phục và Bạn đồng ý miễn trừ cho VNG mọi trách nhiệm liên quan.
4. VNG sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ, bảo mật Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn như đã nêu tại khoản 6.6, Điều 6; tuy nhiên, Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, không có bất kỳ hệ thống nào là an toàn tuyệt đối và chống lại được mọi cuộc tấn công, hack, cheat; vì vậy, trường hợp hệ thống của VNG bị tấn công, hack, cheat và Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu của Bạn (có nguy cơ) bị lộ thì VNG sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến Bạn và Bạn đồng ý miễn cho VNG khỏi bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.


Điều 10. Các Hỗ Trợ Liên Quan Đến Tài Khoản

1. Mọi vấn đề hỗ trợ liên quan đến tài khoản ZingID sẽ được hỗ trợ thông qua (i) website http://hotro.zing.vn/ hoặc (ii) số điện thoại hotline 1900561558 và tuân thủ theo đúng Quy trình Chăm sóc và phản hồi khách hàng của VNG tại thời điểm tiếp nhận khiếu nại.
2. Mọi khiếu nại liên quan đến tài khoản ZingID và/hoặc Dịch Vụ phải được gửi đến VNG bằng một trong các phương thức nêu trên và trong thời hạn ba (3) tháng kể từ thời điểm phát sinh vấn đề cần khiếu nại; quá thời hạn nêu trên, VNG có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại nay.
3. Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến tài khoản ZingID của Bạn và/hoặc Dịch Vụ thì tài khoản của Bạn phải được định danh đầy đủ để VNG có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với Bạn. Trường hợp tài khoản của Bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc VNG có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin Bạn cung cấp là không chính xác thì VNG có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bạn đến khi tài khoản ZingID của Bạn đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu nêu trên.


Điều 11. Tuân Thủ Pháp Luật Và Quy Định

1. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, bên cạnh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng tài khoản ZingID, Bạn sẽ (i) tuân thủ đầy đủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam; (ii) tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật nơi Bạn khởi tạo tài khoản ZingID và/hoặc truy cập, sử dụng Dịch Vụ và/hoặc quốc gia mà Bạn mang quốc tịch; và (iii) Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi mà Bạn khởi tạo, truy cập, sử dụng tài khoản ZingID và/hoặc Dịch Vụ và đảm bảo VNG sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
2. Trường hợp VNG nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hay yêu cầu nào liên quan đến việc Bạn không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và/hoặc VNG có cơ sở để suy đoán hợp lý dựa trên các thông tin mà VNG có được thì VNG có quyền (i) ngưng cung cấp Dịch Vụ cho Bạn (kể cả việc truy cập vào tài khoản ZingID của Bạn) mà không phải báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn và/hoặc (ii) chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng ZingID và/hoặc Dịch Vụ.


Điều 12. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh Chấp

1. Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan.
2. Trường hợp có bất kỳ tranh chấp, mẫu thuẫn nào giữa Bạn và VNG mà không thể giải quyết được trên tinh thần thương lượng và hòa giải thì Bạn đồng ý rằng, các tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh – nơi VNG đặt trụ sở chính.


Điều 13. Điều Khoản Còn Lại

1. Việc một hoặc một vài điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Bạn với VNG.
2. Việc VNG không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, hay biện pháp xử lý nào theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp xử lý nào trong Điều Khoản Sử Dụng này và việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp xử lý khác quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.


Điều 14. Hiệu Lực Áp Dụng Và Sửa Đổi

1. Bạn đồng ý rằng, VNG có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần có sự đồng ý trước của Bạn. Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điểm sửa đổi, bổ sung nào, Bạn có quyền chấm dứt sử dụng tài khoản ZingID và/hoặc Dịch Vụ trước khi các điểm sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực; trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng tài khoản ZingID và/hoặc Dịch Vụ thì sẽ được hiểu là Bạn đã đồng ý với toàn bộ các điểm sửa đổi, bổ sung đó.
2. Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 05 năm 2020 và thay thế cho tất cả các điều khoản sử dụng, Quy chế sử dụng ZingID trước đây.