TIN TỨC
Trang chủ huong-dan Điều khoản trò chơi
Trang chủ huong-dan Điều khoản trò chơi

Điều khoản trò chơi

QUY TẮC ĐẶT TÊN

 

1. Các Trường Hợp Đặt Tên

1.1   Nhân vật trong trò chơi (character's name).

1.2   Tài khoản đăng nhập (account name).

1.3   Nhóm của mình trong trò chơi.

1.4   Các nội dung cho phép đặt tên khác.

 

2. Quy Tắc Đặt Tên

2.1   Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.

2.2   Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan đến các sự việc hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.

2.3   Không đặt bất cứ tên nào có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

2.4   Không đặt bất cứ tên nào có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Sản Phẩm cũng như của công ty phát hành.

2.5   Nghiêm cấm đặt mọi tên có thể khiến người khác hiểu lầm hay liên tưởng tên đó (tức nhân vật hoặc bang phái sở hữu tên đó) có liên quan đến các thành viên trong công ty VNG hay bản thân công ty VNG.

2.6   Không đặt bất kỳ tên nào ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.

2.7   Không đặt bất kỳ tên nào đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa Việt Nam.

2.8   Không đặt tên thuần là ký tự đặc biệt hay thuần là khoảng trắng

 

Những người chơi nào vi phạm sẽ bị xóa bỏ nhân vật, tài khoản hay giải tán nhóm. Thậm chí trong trường hợp nặng hơn, có thể sẽ khóa tài khoản của người vi phạm và sẽ khước từ mọi khiếu nại hay đòi bồi thường trong trường hợp này.